Generell informasjon knyttet til koronasituasjonen

Det skjer stadig endringer knyttet til koronasituasjonen, og det er derfor viktig å følge med på regjeringens hjemmesider, se siste nytt her. 

Her finner du informasjon om Kompensasjonsordningen .

Fulltegnet kurs for bedrifter med vekstambisjoner!

02 september 2021

Solør Næringshage AS, i samarbeider med ulike aktører i Solør, tilbyr åtte SMB-bedrifter i Våler og Åsnes gratis kurs innen salg, markedsføring og økonomi. Se hele kursplanen!

Etablererkurs høst 2021

01 september 2021

Går du med tanker om å etablere bedrift? Da er etablererkursene i Innlandet fylke til god hjelp!