Kompensasjonsordninger for lokalt næringsliv i Solør

Kommunene har fått tilført nye midler fra KMD til den kommunale kompensasjonsordningen, og merk at søknadsfrist i Åsnes og Våler er 10. januar 2022 (kl. 23.59)

Kompensasjonsordninger for lokalt næringsliv i Solør

ÅSNES: Les mer om ordningen for næringslivet i kommunen på Åsnes kommunes hjemmeside.

VÅLER: Her finner du informasjon om lokal kompensasjonsordning i Våler kommune.

GRUE: Følg med på Grue kommune sin hjemmeside, for informasjon om lokal kompensasjonsordning.

Søknadsfrist i Åsnes og Våler er 10. januar 2022 (kl. 23.59)

Solør Næringshage har mulighet til å gi koronarammede bedrifter gratis bistand,
så ta gjerne kontakt. 

Du finner siste informasjon om koronasituasjonen og kompensasjonsordninger på regjeringen.no

Her finner du raskt fram til støtteordninger for næringsliv og kultur.

Etablererkurs i Innlandet

13 desember 2021

Går du med tanker om å etablere bedrift? Da er etablererkursene i Innlandet fylke til god hjelp!