Råd til butikkeiere under koronakrise

Råd til butikkeiere under koronakrise

Kommunelegene i Solør gir råd til butikkeiere:

Hygienetiltak

Gode ​​hostevaner og god håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus.

Det er viktig at virksomheten gjør at ansatte er kjent med tiltakene under, og at de har fått tilstrekkelig opplæring.

  • Det anbefales håndvask med såpe og vann etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilberedning av mat, før og etter måltider, etter kontakt med dyr, og ellers ved synlig skitne hender. Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler/håndsprit virker mot koronavirus og er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelige. Merk at alkoholbasert desinfeksjon ikke er mulig ved synlig skitne hender - da bør håndvask utføres først.
  • Håndvask eller hånd-desinfeksjon bør være tilgjengelig ved inngangspartier, i kantiner og på matserveringssteder.
  • Unngå å røre ved ansiktet eller øynene.
  • Det anbefales å ha tørkepapir/papirlommetørkle og mulighet for håndvask/hånd-desinfeksjon lett tilgjengelig for bruk for ansatte som hoster eller nyser. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken.
  • Toaletter og vaskeservanter, håndtak og andregjenstander som hyppig berøres, bør rengjøres ofte. Etanolbasert desinfeksjon kan brukes på ellers rene flater (slik som håndtak, tastaturer, telefoner og lignende), ellers anbefales god rengjøring med vanlige rengjøringsmidler eller husholdningsklorin.

Begrense antall kunder

Ta inn og begrenset antall kunder om gangen, slik at det ikke blir kø eller opphopning av folk inne i butikklokalet. Det må holde minst én meter avstand. Det kan være en idé å henge opp plakater rundt om i butikken som minne kundene om hygienerådene.

Kontaktløs betaling

Så langt som mulig bør kunder oppfordres til å betale med kort eller Vipps. I 2021 kan de fleste kunder betale med kort ved å "tæppe" betalingsterminalen. Et annet godt betalingsalternativ i disse dager er Vipps. 

Nye ideer?

Vurder om virksomheten din kan tilby varer og tjenester på en ny måte. Det kan være alt fra hjemkjøring av varer til netthandel. Det er også flere butikker som har innført reduserte åpningstider. Det kan også være aktuelt å tilby egne åpningstider for kunder som er i risikogruppen. 

Import av varer fra områder med utbredt spredning

Per i dag er det ikke noe som tilsier at det er risiko knyttet til kjøp av varer og mottak av pakker fra områder med utbredtspredning. Sannsynligheten for at en smittet person forurenser en vare er lav, og risikoen er lav for å bli smittet av viruset som forårsaker covid-19 fra en pakke som har vært eksponert for ulike temperaturer og andreforhold under transport (informasjon fra Folkehelseinstituttet). 

Kontinuitetsplanlegging

Virksomheter må forberede seg på at medarbeider kan bli langvarig borte fra jobb ved mistanke om sykdom eller bekreftet sykdom, eller at de blir satt i karantene i etter nærkontakt med personer som er smittet. Legg en plan for hvordan virksomheten vil ta en slik situasjon.

Etablererkurs i Innlandet

13 desember 2021

Går du med tanker om å etablere bedrift? Da er etablererkursene i Innlandet fylke til god hjelp!