Feiret delmål

Viltlandslinje i Solør i sikte!

Det var stor glede da arbeidsgruppa som har jobbet for å realisere en Viltlandslinje i Solør endelig har fått et nytt positivt vedtak i Fylkestinget, Innlandet Fylkeskommune. 

Gjennom over 10 år har Arne Myklebust jobbet med ideen om et skoletilbud innen jakt- og utmarksforvaltning, endelig ble et delmål nådd. Nå blir det etter alt å dømme et prøvetilbud ved Solør videregående skole, før man kan kvalifiseres for en Viltlandslinje-status. 

Viltlandslinje i Solør i sikte!

Les artikkel om Viltlandslinje-saken i Østlendingen!

Det ble et enstemmig vedtak i Fylkestinget, som lyder som følgende:

"Sak 92/22

Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren sette i gang arbeidet med utarbeidelse av læreplan til nytt valgfritt 140-timers programfag Jakt og utmarksforvaltning innenfor programområde Vg3 naturbruk studieforberedende ved Solør videregående skole, avd. Sønsterud"

Arbeidsgruppas målsetting er et treårig videregående skoleløp, med Viltlandslinje-status, slik at elever fra hele landet kan benytte seg av tilbudet i Solør. 

Tilbudet bør være en stor styrke for Innlandet, og vi håper at politikerne bidrar til en god skolestruktur for Innlandet og Solør i framtida, følg med på skolesaken her.

Idéhaver Arne Myklebust åpner kakefesten,
bak en fornøyd Simon Andersson Støa, daglig leder i Åsnes kommuneskoger.

Arne Per Myklebust ivrer etter Viltlandslinje - også kalt Storviltlandslinje

 

Daglig leder - Solør Næringshage as

09 desember 2022

Solør Næringshage as søker ny daglig leder! Vi søker en innovativ og samfunnsengasjert leder. Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, er en dyktig selger og en utadvendt nettverksbygger, er handlekraftig, kreativ og har teft for å drive god business. Du har gjennomføringsevne og er tilpasningsdyktig, les mer!

Matnyttig næringspub i Solør!

11 november 2022

Mellom 50 og 60 personer deltok på matnyttig næringspub i Solør, og tilbakemeldingene er klare: - dette ønsker vi oss mer av! Det ble en god miks av faglig påfyll og sosial setting, som er viktig for å skape dialog og samskaping i Solør.

Hvordan få nye ansatte til bedriften?

26 oktober 2022

Det ble en god næringsfrokost i Solør på mange måter, da Atico og næringshagen inviterte inn til frokostmøte med bedriftsrekruttering som tema.