Tjenester

Solør Næringshage AS er gjennom avtale med Sør-Hedmark Næringshage en del av SIVAs veletablerte konsept for næringshager.

Solør Næringshage AS og næringshagesystemet tilbyr en rekke tjenester. Vi gir gjerne hjelp til både etablering av ny bedrift og videreutvikling av eksisterende bedrifter. 

Her kan du få bistand til for eksempel:

  • Søknader
  • Forretningsutvikling
  • Markedsarbeid
  • Rekruttering
  • Egen kompetanseutvikling

Vi setter deg også i forbindelse med:

  • Nettverk
  • Finansiering
  • FoU-institusjoner
  • Leverandører
  • Styrekompetanse