Om Solør Næringshage AS

Solør Næringshage AS ble stiftet i 2001, og vi er gjennom avtale med Sør-Hedmark Næringshage en del av SIVAs veletablerte konsept for næringshager. 

Vi har kompetanse og nettverkene som kan hjelpe bedrifter med å følge opp nasjonale krav, videreutvikle seg og bli styrket.

Solør Næringshage AS eies av Åsnes kommune og fungerer blant annet som førstelinjetjeneste for kommunen. Det vil si at vi gir noen timer med gratis rådgiving knyttet til nyetableringer og næringsutviklingsprosjekt.

For etablerte bedrifter med mål om vekst og utvikling, kan vi anbefale å inngå avtale om å være Målbedrift. Dette gjør bedriften til en spesielt utvalg bedrift for næringshagen. Det innebærer blant annet gratis/svært rabatterte priser på rådgivningstjenester på svært høgt nivå.

 

Om Solør
Solør ligger mellom småbyene Elverum i nord og Kongsvinger i sør - sentralt plassert på Østlandet, nært Oslo og Gardermoen. Det betyr at vi har mange og gode tilbud nært på oss

Bli kjent med Solør! Trykk på kommuneknappene og besøk hjemmesidene til Solør-kommunene.