Næringsfond

Du kan søke støtte til etablering eller videreutvikling av din bedrift gjennom ulike fond og støtteordninger. Det er viktig at du leser informasjonen om ordningene godt, før du søker, slik at du ser at dine tiltak passer inn i ordninger, og at din søknad svarer opp på kriterier knyttet til støtteordninger.

Ta også gjerne kontakt med rådgivere for veiledning før du søker, slik at du får oversikt over hva som kreves av ordningene. Husk at offentlige midler også alltid krever egeninnsats og egenkapital, og en hovedregel er også at du IKKE skal ha begynt på tiltaket før du søker støtte. Offentlig støtte blir offentliggjort for allmenheten. 

Her finner du tips til noen offentlige støttekilder for næringslivet i Solør, men det finnes også andre ordninger fra private aktører, så har du en utviklingsidé, vil vi anbefale at du undersøker med andre kilder også. Solør Næringshage bistår bedrifter med råd og veiledning knyttet til søknadsarbeid.