Starte bedrift

Du har ideen - vi hjelper deg videre!
På oppdrag for Åsnes kommune tilbyr Solør Næringshage etablerere gratis veiledning i en oppstartfase. Med lokal kjennskap kan vi også raskt avklare spørsmål i forhold til mulige samarbeidspartnere, lokaler, markert osv.

Har du en forretningsidé som du ønsker å diskutere, står vi til rådighet for deg som diskusjonspartner/veileder.

Ønsker du å etablere bedrift i Våler eller Grue kommuner og vil ha hjelp, tar du kontakt med næringssjef i gjeldende kommune.

Etablererkurs i Innlandet
Du kan få rimelig kurs for å finne ut om du vil satse på drømmen din, om du kan leve av den, og om du vil ta risikoen! Se mer info her: Etablererkurs i Innlandet .  

Tips - start og driv bedrift!
Hvordan man etablerer og driver bedrift i tråd med regelverket, i tillegg til en rekke nyttige verktøy, guider og maler for bedre og enklere forretningsdrift, finner du på Altinn. 

Nettverk og kompetanse
Næringshagene ønsker å bidra til å gjøre det bedre rustet til å starte opp din bedrift. Gjennom tilførsel av ulike typer kompetanse og koblinger inn mot relevante nettverk og ressurspersoner, får du og din bedrift en god start.

Vi har oversikt over virkemiddelapparat, tilbyr hjelp med møtelokaler, gir bistand innen markedsutvikling, kompetanseutvikling, og vi kan koble din idé til kapital. Næringshagene har stor formidlingskompetanse, som kan bidra til at din idé får gode vekstvilkår.

I Solør trenger vi folk med drømmer, som kan skape arbeidsplasser og optimisme, ta kontakt!