Faglig og sosial reise i Lanternen 3+!

Kraft og bærekraft - næringstreff i Solør!

Det ble en næringsrik morgen i det nye biblioteket og med omvisning i Vålers nye skole og aktivitetshus. 
I underkant av 40 personer deltok, og vi fikk gode tilbakemeldinger på arrangementet, som var et samarbeid mellom Våler, Åsnes og Grue kommuner, sammen med Solør Næringshage. 
Endelig kan vi ha fysiske møteplasser for å skape vekst og utvikling i Solør!

Kraft og bærekraft - næringstreff i Solør!

Se programmet for næringstreffet her:

Når: 26. april 2022, kl. 8-10
Hvor: Våler nye skole, biblioteket

8.00-8.15
Velkommen til Våler! Ved ordfører May-Liss Sæterdalen og biblioteksjef Eva Wenstad
                 

8.15-8.50
Ny skole og aktivitetshus i Våler – kortreiste leveranser, materialbruk og innovative løsninger
v / Arild Lande og Torstein Berg, Våler kommune                              

Korte tilbakemeldinger om byggeprosjektet fra lokal industri:
-Knut Berg, direktør Moelven Våler
-Kent Bjørnstad, daglig leder AT Tre,
-Espen Svenneby, fabrikksjef Forestia

9.00-9.30
Hva betyr nye 
bærekraftskrav for næringslivet i Solør?
v / Sverre Bjørnstad, direktør Innovasjon Norge Innlandet

9.30-10.00 
Omvisning på bibliotek, kulturskole, skole og aktivitetshus
v / kultursjef Cathrine Hagen og rektor Dagrun Gundersen

 

Biogassmøte i Solør - Ny dato!

10 mai 2022

Åsnes kommune/Solør Næringshage inviterer til møte med tema biogassproduksjon i Solør. Det har gjennom mange år blitt jobbet med realisering av biogassanlegg i Solør, inspirert av "Den magiske fabrikken"  - Greve i Vestfold. Kan Solør satse på biogass i framtida?

Etablererkurs i Innlandet

28 april 2022

Går du med tanker om å etablere bedrift? Da er etablererkursene i Innlandet fylke til god hjelp!