Fulltegnet kurs for bedrifter med vekstambisjoner!

Fulltegnet kurs for bedrifter med vekstambisjoner!

Det har vært god pågang for å delta på gratis kurstilbudet
for SMB-bedrifter i Våler og Åsnes.

Åtte bedrifter får nå tilbud om å delta på kurs med tema salg,
markedsføring og økonomi, se hele kursprogrammet.

Faglig kurssamarbeid med:
AB økonomi AS
Gaardsknappen AS
Guru Utvikling AS
SpareBank 1 Østlandet

Kurset finansieres av:
Innlandet fylkeskommune,
Åsnes nærings- og utviklingsfond, og
covidfond i Våler

Program:

1. kurskveld:
Tema: Hvordan oppnå vekst?
Når og hvor: 29. september 2021 - kl. 18-21, Atico Flisa
Del 1: Innovasjon, utvikling og vekst v / Solør Næringshage
Del 2: Ledelse og teamwork v / AB økonomi
────
2. kurskveld:
Tema: Salg, markedsføring og kommunikasjonsstrategi
Når og hvor: 6. oktober 2021 - kl. 18-21, Atico Flisa
Del 1: Kommunikasjon - markedsføring
v / Solør Næringshage
Del 2: Digital markedsføring v / Guru Utvikling
────
3. kurskveld:
Tema: Økonomi
Når og hvor: 20. oktober 2021 - kl. 18-21, Atico Flisa
Del 1: Budsjett / prognoser - regnskap / analyse
v / AB økonomi
Del 2: Finansiering v / SpareBank 1 Østlandet
────
4. kurskveld:
Tema: Avslutning med inspirasjon til vekst!
Når og hvor: 27. oktober 2021 - kl. 18-21, Atico Flisa
Del 1: Inspirasjon for vekst! v / Gaardsknappen
Del 2: Oppsummering v / alle