Status biogassprosjekt

Biogassmøte i Solør - Ny dato!

Når: 2. juni kl. 10.00-12.00
Hvor: Møterom Utsikten, Beredskapssenteret Flisa

Målgruppe: Bønder og andre med interesse for biogassatsing i Solør

Åsnes kommune/Solør Næringshage inviterer til møte med tema biogassproduksjon i Solør.
Det har gjennom mange år blitt jobbet med realisering av biogassanlegg i Solør, inspirert av "Den magiske fabrikken"  - Greve i Vestfold. Kan Solør satse på biogass i framtida?

Biogassmøte i Solør - Ny dato!

Program:

  • Biogassprosjektet i Solør, status fase 3 v/Bonde og biogassgründer Eivind Mehl
  • Dialog om interesse fra landbruket
  • Kort orientering fra kommunen om: Handlingsplanen klima, Betalingsregulativet klima/miljø

Arrangementet er gratis, men vi ønsker oss påmelding av hensyn til servering.

Påmeldingsskjema under, ta evt kontakt med Solør Næringshage
v/ Anette Strand Sletmoen
anette@solornh.no, mob: 99 44 54 26

Påmelding: "Biogassmøte i Solør - Ny dato!"

Etablererkurs i Innlandet

28 april 2022

Går du med tanker om å etablere bedrift? Da er etablererkursene i Innlandet fylke til god hjelp!