Status biogassprosjekt

Åsnes kommune/Solør Næringshage inviterte bønder og andre til møte om tema biogassproduksjon i Solør.

Status biogassprosjekt

Det har gjennom mange år blitt jobbet med realisering av biogassanlegg i Solør, inspirert av "Den magiske fabrikken"  - Greve i Vestfold.

Kan Solør satse på biogass i framtida?

Åsnes kommune har fått tilsagn om såkalte Klimasats-midler, og det jobbes derfor videre med prosjekt biogass i Solør. 

Program for møte 2. juni 2022 var:

  • Biogassprosjektet i Solør, status fase 3 v/Bonde og biogassgründer Eivind Mehl
  • Dialog om interesse fra landbruket
  • Kort orientering fra kommunen om: Handlingsplanen klima, Betalingsregulativet klima/miljø

Ved interesse for prosjektet, ta kontakt med koordinerende prosjektleder i Solør Næringshage:

Anette Strand Sletmoen
anette@solornh.no
Tlf. 99 44 54 26

 

Hvordan få nye ansatte til bedriften?

29 september 2022

Bedrifter trenger folk og kompetanse, folk trenger arbeid. Hvordan kan vi jobbe sammen for å løse rekrutteringsutfordringene? Atico og Solør Næringshage inviterer næringslivet til frokostmøte med tema: – bedriftsrekruttering og arbeid for å hindre utenforskap. Les mer om program og påmelding!

Lærte om hvordan man sikrer bedriften mot dataangrep!

31 august 2022

Under næringstreffet med tittel "Trygg i skyen" i kommunestyresalen på Flisa fikk vi nyttige tips om hvordan vi kan beskytte bedriften mot dataangrep. - Har du sørget for tofaktorautentisering? - Hva med databackup?

Etablererkurs i Innlandet

31 juli 2022

Går du med tanker om å etablere bedrift? Da er etablererkursene i Innlandet fylke til god hjelp!