Status biogassprosjekt

Åsnes kommune/Solør Næringshage inviterte bønder og andre til møte om tema biogassproduksjon i Solør.

Status biogassprosjekt

Det har gjennom mange år blitt jobbet med realisering av biogassanlegg i Solør, inspirert av "Den magiske fabrikken"  - Greve i Vestfold.

Kan Solør satse på biogass i framtida?

Åsnes kommune har fått tilsagn om såkalte Klimasats-midler, og det jobbes derfor videre med prosjekt biogass i Solør. 

Program for møte 2. juni 2022 var:

  • Biogassprosjektet i Solør, status fase 3 v/Bonde og biogassgründer Eivind Mehl
  • Dialog om interesse fra landbruket
  • Kort orientering fra kommunen om: Handlingsplanen klima, Betalingsregulativet klima/miljø

Ved interesse for prosjektet, ta kontakt med koordinerende prosjektleder i Solør Næringshage:

Anette Strand Sletmoen
anette@solornh.no
Tlf. 99 44 54 26

 

Viltlandslinje i Solør i sikte!

16 desember 2022

Det var stor glede da arbeidsgruppa som har jobbet for å realisere en Viltlandslinje i Solør endelig har fått et nytt positivt vedtak i Fylkestinget, Innlandet Fylkeskommune. 

Daglig leder - Solør Næringshage as

09 desember 2022

Solør Næringshage as søker ny daglig leder! Vi søker en innovativ og samfunnsengasjert leder. Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, er en dyktig selger og en utadvendt nettverksbygger, er handlekraftig, kreativ og har teft for å drive god business. Du har gjennomføringsevne og er tilpasningsdyktig, les mer!

Matnyttig næringspub i Solør!

11 november 2022

Mellom 50 og 60 personer deltok på matnyttig næringspub i Solør, og tilbakemeldingene er klare: - dette ønsker vi oss mer av! Det ble en god miks av faglig påfyll og sosial setting, som er viktig for å skape dialog og samskaping i Solør.